Jiné jazykové verze:


Na úvod

Peter Nižňanský vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění u prof. Jiřího Bradáčka (1978 – 84). Již od počátků jeho samostatné tvorby bylo zřejmé, že zde budeme mít co do činění se sochařem intelektuálního typu, silného humanistického cítění, s psychologizujícím přístupem k zvolenému námětu. Základním atributem jeho tvorby se stal filosoficko-symbolický obsah s občasnými literárními a žánrovými přesahy, usilující o naléhavost sdělení sochařskou výpovědí a z formového hlediska vynikající modelační schopnosti s tendencí jak k výraznému rukopisnému detailu tak i k monumentalizujícímu pojetí.

Obrazek: Prace 2
Životopis
Krátky životopis a související údaje.
Práce
Výběr realizací a výstav. Galerie děl.
Kontakt
Kontaktní data kde ho můžete zastihnout.
Novinky